Team

Psycholoog & coördinator

Valérie Everaerts

(°1983) is erkend klinisch psycholoog (832107181), cognitief gedragstherapeut & EMDR-therapeut

Ze zit al 15 jaar op de eerste rij om mensen te begeleiden en ondersteunen in hun persoonlijk proces.
Ze is sterk overtuigd van het menselijk vermogen om te evolueren, een leven lang. De wisselwerking tussen onze gevoelens, ons brein en ons lichaam boeit haar enorm en leidde ertoe dat ze zich bekwaamde in de cognitieve gedragstherapie, EMDR, hartcoherentiertraining en mindfulness.

In januari 2021 begon ze praktijk Compass. Het is haar betrachting om binnen de praktijk zowel psychologisch 
werk als lichaamswerk (zoals yoga, relaxatie, mindfulness, fasciatherapie) ruimte te geven.

Psycholoog

Floor verbruggen

(°1990) is erkend klinisch psycholoog en relatie- en gezinspsychotherapeut.

Ze startte haar carrière binnen de bijzondere jeugdzorg, om nadien de overstap te maken naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Sinds 2016 is ze werkzaam in het VCLB De Wissel Antwerpen, waar ze hoofdzakelijk werkt met jongeren uit het secundair onderwijs. Daarnaast is ze sinds 2015 ook werkzaam als systeempsychotherapeut. Ze legt zich toe op adolescenten en (jong)volwassenen met sociaal-emotionele moeilijkheden en hun gezin.

De afgelopen jaren specialiseerde ze zich in de methodieken ‘Rots en Water’ en ‘Nieuwe autoriteit’. Bij beide ligt de focus op mensen opnieuw in hun kracht te zetten en het gevoel van weerbaarheid om met moeilijke
situaties om te gaan te versterken.

Adolescenten, (jong)volwassen en hun context kunnen terecht voor individuele begeleiding of gezinsvragen.

Psycholoog

An Geukens

(°1988) is erkend klinisch psycholoog, ACT-therapeut, hartcoherentietrainer en yogadocent.

Ze werkte een 7-tal jaren als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs. In 2018 begon ze als lector in het hoger onderwijs, waar ze haar praktijkervaring en expertise deelt met een nieuwe
generatie psychologisch consulenten.

An zet in haar begeleidingen in op het versterken van je krachten. Ze gelooft sterk in het zelf in handen nemen van je leven en gaat graag samen met jou op weg. Hierbij heeft ze oog voor de connectie met het fysieke lichaam, maar ook voor de context en de maatschappij waarin we leven.

Jongeren en (jong)volwassenen kunnen bij haar terecht met vragen rond zowel ontwikkelingsgerichte problematieken
(ASS, ADHD, … ) als allerhande andere moeilijkheden (stress, burn-out, HSP, faalangst, …).

Psycholoog

Marie-Hélène Van Hove

 (°1991) is erkend klinisch psycholoog (912131969), slaapexpert & EMDR-therapeut (i.o.)

Ze begon haar carrière in het psychiatrisch ziekenhuis van Tienen, waar ze aanvankelijk werkte met jongeren in crisisopname en jongeren met een verslavingsproblematiek. Sinds 2019 zet ze zich in voor diagnostische hulpvragen rond ontwikkelingsproblematieken en persoonlijkheidsproblematieken bij jongeren en jongvolwassenen in een multidisciplinair team. Daarnaast is ze coördinator voor de regio Antwerpen bij Alohi vzw, een vzw die zich preventief inzet voor het mentaal welzijn bij kinderen van 3 tot 12 jaar.

Marie-Hélène volgde verschillende extra opleidingen rond onder andere EMDR, cognitieve gedragstherapie bij insomnia, suïcidepreventie, traumasensitief werken en schematherapie. Met ook een focus voor het lichaam en de nodige humor, gaat ze graag samen met jou aan de slag om (terug) jouw kracht te vinden. Hierbij vindt ze het erg belangrijk om jouw individuele omstandigheden in kaart te brengen en samen op zoek te gaan naar wat je nodig hebt en wat voor jou werkt.

Adolescenten en (jong)volwassenen kunnen bij haar terecht voor begeleiding rond onder andere slaapproblemen, trauma (zowel eenmalig als herhaaldelijk), ADHD, specifieke fobieën, depressie, omgaan met gevoelens en woede-uitbarstingen of stressvolle gebeurtenissen.

Psycholoog

Catherine Folders

 (°1980) is erkend klinisch psycholoog (802127345), Oplossingsgericht Cognitief Systeemtherapeut i.o.ACT-therapeut en stress- en burn-out coach.

Ze startte haar carrière als psycholoog voor vluchtelingen. Ze was jaren leidinggevende van verschillende teams. Ze gaf les aan de hogeschool en in het volwassenenonderwijs. Momenteel geeft ze ook groepssessies in ziekenhuizen over chronische pijn en stress en organiseert ze ACT trainingen (Acceptance and Commitment Therapy). Ze hecht belang aan zelfontwikkeling, groei, verbinding en openheid.

Cliënten houden van haar enthousiasme, haar no-nonsense aanpak en warm-menselijke stijl. Waarderend, begripvol en oplossingsgericht begeleiden is haar handelsmerk. Catherine gelooft dat er in iedereen een unieke set van hulpbronnen zit om uit moeilijke situaties te geraken. Ze biedt een veilig klankbord waar ruimte is voor grote openheid, zonder oordeel. Door de verschillende opleidingen die ze volgde, beschikt ze over een ruime ‘toolkit’ van oefeningen en reflectieopdrachten om in te zetten als de cliënt daar behoefte aan heeft.

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij haar terecht voor begeleiding rond stress en burn-out, perfectionisme, faalangst, laag zelfbeeld, hoogsensitiviteit, piekeren, angsten, depressieve gevoelens en gedachten, chronische pijn, zingevingsvragen, loopbaanvragen en opvoedingsvragen.

‘Come as you are.’

Psycholoog

Hanne Aerts

 (°1979) is erkend klinisch psycholoog (792136164) en cliëntgerichte psychotherapeut.

Ze verdiepte zich als klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut in het faciliteren van belevingsgerichte en existentiële ontwikkelingsprocessen. 

In de gesprekken krijg je de ruimte en tijd om een blik te werpen op wat zich afspeelt in jouw leven en de moeilijkheden die je ervaart met jezelf en/of in interactie met je omgeving (partnerrelatie, werk, kinderen, familie,…). 

Je wordt uitgenodigd tot spreken over wat jou belast en begeleid bij het ontwarren van de knopen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende faciliterende methodieken om te komen tot verbinding, verwerking en herstel. Wanneer je groeiproces weer in beweging komt, ontstaan er aanknopingspunten tot verandering in een richting die bij jou past.

Hanne is klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut en volgde daarnaast opleiding in existentiële en emotion focused therapie. Zij heeft 20 jaar ervaring als psycholoog-psychotherapeut, zowel in residentiële als ambulante settings. De laatste jaren richt zij zich in het bijzonder op het vormgeven van kortdurende en krachtgerichte trajecten. Zij wordt geïnspireerd door belevings- en lichaamsgerichte methodieken (focusing, yoga, meditatie,…) en door de natuur (wandeltherapie,…), maar laat trajecten zoveel mogelijk vertrekken vanuit de persoonlijke stijl van de cliënt. Indien aangewezen verwijst zij naar de meest passende hulp binnen een netwerk van hulpverleners. 

Daarnaast is zij werkzaam als netwerkcoördinator bij GGZ-netwerk SaRA, een samenwerkingsverband van GGZ-partners ter optimalisatie van een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. 

Massagetherapeut & meewandelaar

Katty Docx

(°1972) is Sociaal cultureel agoog, verpleegkundige, gediplomeerd masseur en meewandelaar.

Ze startte haar carrière als agoog in een centrum voor psychiatrische hulpverlening. Eerst als begeleider beschut wonen, dan als vrijetijdsagoog. Ze organiseerde en begeleidde meerdere jaren het vrijetijdsaanbod voor patiënten. Daarna ging ze aan de slag als afdelingsmedewerker. Ook daar begeleidde ze reeds wandelingen om het mentale welzijn van patiënten te verbeteren.

Om ook aangepaste lichamelijke zorg te kunnen verlenen, besloot ze zich bij te scholen als verpleegkundige. Een paar jaar later, met diploma onder de arm, startte ze in het UZ-Antwerpen.

Tijdens deze loopbaan werd duidelijk dat mensen begeleiden haar goed lag. Ze is dan ook 15 jaar mentor geweest van studenten en nieuwe collega’s op de verpleegafdeling.

In onze maatschappij staan we allemaal wel eens onder stress. Dit heeft een invloed op ons lichamelijke en geestelijke welbevinden. Lichaamstherapie biedt een toegangspoort om hier iets aan te doen. Vanuit een sterke interesse in het lichaam is ze zich gaan omscholen tot massagetherapeut. Daarnaast is ze meewandelaar. Het verstarde lichaam terug in beweging krijgen is eveneens een weg naar een grotere levenskwaliteit.

Een geconventioneerd psycholoog heeft een overeenkomst met het RIZIV waardoor een terugbetalingsregeling mogelijk is.

Valérie Everaerts
An Geukens
Catherine Folders
Hanne Aerts
Floor Verbruggen

Een NIET-Geconventioneerd psycholoog heeft Geen overeenkomst met het RIZIV waardoor een terugbetalingsregeling NIET mogelijk is.

Marie-Hélène Van Hove