Specialisaties

Cognitieve gedragstherapie

In deze therapie draait het om het aanpakken van je belemmerende manier van denken en doen. Je neemt als hulpvrager een actieve houding aan. Deze therapie heeft al decennialang bewezen effectief te zijn bij oa eetproblemen, verslaving, angst en depressie.

ACT
Bij Acceptance and commitment therapy ligt de nadruk op het leren omgaan met je klachten zonder te proberen om er vanaf te komen. Je leert als het ware je psychologische flexibiliteit te vergroten. ACT is een heel mooi kader om te leren omgaan met chronische pijn (fysiek of mentaal).

Meer informatie vind je hier: https://www.actinactie.nl.

Mindfulness based cognitive therapy
Of kortweg ‘ Mindfulness’ behoort net als ACT tot de derde generatie gedragstherapie waarbij de nadruk niet zozeer ligt op het nastreven van verandering maar op het accepteren van wat je niet kunt veranderen. Mindfulness heeft herhaaldelijk zijn effectiviteit bewezen bij het voorkomen van terugval na depressie en stresshantering.

Meer informatie vind je hier: 
www.levenindemaalstroom.be.

EMDR

EMDR staat voor Eye movement desensitization and reprocessing. Het bijzondere aan deze techniek is dat er wordt gewerkt met bilaterale stimulatie (links-rechts) via oogbewegingen, geluidjes of aanraking. Onderzoek toont aan dat deze stimulatie zeer goed helpt om moeilijke gebeurtenissen te verwerken. Dit is de voorkeurbehandeling bij verwerken van trauma.

Meer informatie lees je op 
www.emdr-belgium.be of www.emdr.nl.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. In de systeemtherapie gaan we er vanuit dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf kan bestaan. Iemands sociale, relationele en culturele contexten spelen altijd een rol en hebben een invloed op de klacht of het probleem.

Binnen de systeemtherapie ligt de focus op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Er is veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan.

De systeemtherapeut bespreekt welke invloed omgevingsfactoren als werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem, binnen de complexe samenhang van het systeem van de cliënt. Zo gebeurt het regelmatig dat de systeemtherapeut belangrijke anderen bij de therapie betrekt. Daarnaast houdt de systeemtherapeut ook rekening met eventuele belangrijke afwezigen.

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en lichamelijke aandoeningen.