Individuele therapie

Cliëntgerichte therapie

In cliëntgerichte therapie wordt de innerlijke beleving gezien als hefboom voor verandering. Ervaren moeilijkheden worden verkend vanuit onderliggende emoties zodat je aanknopingspunten kan vinden om tot persoonlijke groei te komen (zelfbeeld, relaties tot anderen, omgaan met emoties, levenskeuzes…). In de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende faciliterende gespreksmethodes om beweging te krijgen in je proces. Je wordt hierbij gestimuleerd en uitgedaagd om tot inzichten te komen en om voeling te ontwikkelen met je persoonlijke behoeftes en waarden.

Cognitieve gedragstherapie

In deze therapie draait het om het aanpakken van je belemmerende manier van denken en doen. Je neemt als hulpvrager een actieve houding aan. Deze therapie heeft al decennialang bewezen effectief te zijn bij oa eetproblemen, verslaving, angst en depressie.

ACT
Bij Acceptance and commitment therapy ligt de nadruk op het leren omgaan met je klachten zonder te proberen om er vanaf te komen. Je leert als het ware je psychologische flexibiliteit te vergroten. ACT is een heel mooi kader om te leren omgaan met chronische pijn (fysiek of mentaal).

Meer informatie vind je hier: https://www.actinactie.nl.

Mindfulness based cognitive therapy
Of kortweg ‘ Mindfulness’ behoort net als ACT tot de derde generatie gedragstherapie waarbij de nadruk niet zozeer ligt op het nastreven van verandering maar op het accepteren van wat je niet kunt veranderen. Mindfulness heeft herhaaldelijk zijn effectiviteit bewezen bij het voorkomen van terugval na depressie en stresshantering.

Meer informatie vind je hier: www.levenindemaalstroom.be.

CGT-i of cognitieve gedragstherapie bij insomnia
CGT wordt ingezet wanneer er sprake is van chronische slapeloosheid. Je leert er op een nieuwe manier naar jouw slaap te kijken door nieuwe gewoontes te leren, piekergedachten te bekijken en slaapgedrag te analyseren.

Een artikel over CGT-i vind je hier: https://www.goed.be/nl/advies/slapeloosheid-bij-volwassenen/slaaptraining-in-6-stappen.

EMDR

EMDR staat voor Eye movement desensitization and reprocessing. Het bijzondere aan deze techniek is dat er wordt gewerkt met bilaterale stimulatie (links-rechts) via oogbewegingen, geluidjes of aanraking. Onderzoek toont aan dat deze stimulatie zeer goed helpt om moeilijke gebeurtenissen te verwerken. Dit is de voorkeurbehandeling bij verwerken van trauma.

Meer informatie lees je op 
www.emdr-belgium.be of www.emdr.nl.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie is een vorm van therapie die zich richt op het identificeren en versterken van oplossingen. Deze benadering combineert de kracht van cognitieve therapie met systemische principes, waarbij de interacties en relaties binnen het sociale systeem van de cliënt centraal staan. In plaats van te graven in het verleden en het analyseren van problemen, richt deze therapie zich voornamelijk op het verkennen van gewenste toekomstige doelen en het ontdekken van de hulpbronnen die de cliënt al bezit. De therapeut werkt samen met de cliënt om kleine, haalbare stappen te identificeren die de cliënt dichter bij de gewenste doelen kunnen brengen. De nadruk ligt op het identificeren van sterke punten en hulpbronnen. Het is vaak een kortdurende therapie, gericht op efficiënte en duurzame veranderingen. Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie is geschikt voor een breed scala aan psychische moeilijkheden. Het helpt cliënten om zich te concentreren op wat werkt en hen in staat te stellen hun eigen kracht te (her)ontdekken om positieve veranderingen te installeren.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. In de systeemtherapie gaan we er vanuit dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf kan bestaan. Iemands sociale, relationele en culturele contexten spelen altijd een rol en hebben een invloed op de klacht of het probleem.

Binnen de systeemtherapie ligt de focus op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Er is veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan.

De systeemtherapeut bespreekt welke invloed omgevingsfactoren als werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem, binnen de complexe samenhang van het systeem van de cliënt. Zo gebeurt het regelmatig dat de systeemtherapeut belangrijke anderen bij de therapie betrekt. Daarnaast houdt de systeemtherapeut ook rekening met eventuele belangrijke afwezigen.

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en lichamelijke aandoeningen.